خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

بررسي شمايل نگاری پيامبر اسلام(ص) در نگارگری دوره ايلخانی و حضرت مسيح(ع) در نقاشی مذهبی بيزانس متاخر

پدیدآورنده: سرویس هنر اسلامی/ داود دادور - به نقل از: sid.ir 1398 .18 آبان

شمایل نگاری، سنتی است كه بیش از همه در حیطه هنر مذهبی و قدسی می‌گنجد. شمایل‌ها چیزی را که از طریق شباهت فیزیکی نمی‌توانند یا درصدد بیانش نیستند، به زبان انتزاع، رمزپردازانه بیان، می‌کنند.

چکیده:   
شمایل نگاری، سنتی است كه بیش از همه در حیطه هنر مذهبی و قدسی می گنجد. شمایل ها چیزی را که از طریق شباهت فیزیکی نمی توانند یا درصدد بیانش نیستند، به زبان انتزاع، رمزپردازانه بیان، می کنند. نگارگری اسلامی در دوران اموی تحت تاثیر دو عامل اصلی، کلاسیک و ایرانی بود. با طلوع عصر عباسی عنصر ایرانی غلبه پیدا کرد و تاثیرگذار اصلی شناخته شد. اما در پایان سده دوازدهم هجری/ششم میلادی نوآوری متاثر از عناصر کلاسیکی- بیزانسی، بینش هنری در نگاره های اسلامی به جایگاه شایسته خود دست یافت.
شمایل نگاری از دیدگاه هنر مسیحی، به نقاشی تصویر مسیح و مریم عذرا باز می گردد. در سده‌های میانه، نگرش مسیحیت به عهد عتیق بر این اصل متكی بود كه تقریبا همه حوادث ذكر شده به گونه ای استعاری و رمزی، ظهور مسیح و گوشه هایی از حوادث مربوط به زندگی و مرگ او و نیز گسترش بعدی آیین وی را خبر می دهند.
این بررسی نشان می دهد نقاشی اسلامی بیشتر از نقاشی بیزانس تاثیر پذیرفته و موضوعاتی همچون تولد، غسل مسیح، خیانت، در ایشان (حضرت محمد و مسیح)، تعامل بین مسلمانان و مسیحیان، معراج و کشته شدن مسیح موضوعات متشابهی است.

اهداف مقاله:
1. مقایسه موضوعی و تكنیكی شمایل نگاری پیامبران در نقاشی مسیحی و اسلام در دوره ایلخانی و بیزانس متاخر.
2. بررسی جایگاه پیامبران در نقاشی مذهبی مسیحی و نگارگری اسلامی.

سوالات مقاله:
1. جایگاه پیامبران در نقاشی مذهبی مسیحی و نگارگری اسلامی چگونه است؟
2. وجوه افتراق و تشابه شمایل پیامبران در نقاشی مسیحی و در نگارگری اسلامی كدام است؟

لطفا برای مطالعه این مقاله، به فایل pdf موجود در صفحه مراجعه نمایید....

-----------------------------------------
منبع: نشریه مطالعات هنر اسلامی، بهار - تابستان 1390، دوره  7، شماره  14؛ از صفحه 41 تا صفحه 60 . 
نویسندگان: شایسته فر مهناز، كیانی كتایون، شایسته فر زهره
-----------------------------------------
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |