خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

موزه ها و مجموعه های بزرگ هنرهای اسلامی

Museum of Islamic Art , Cairo, Egypt Turkish and Islamic Arts Museum , Istanbul, Turkey British Museum , London, UK Tareq Rajab Museum , Kuwait City , Kuwait Khalili Collection Victoria & Albert Museum , London, UK The Metrop

Museum of Islamic Art, Cairo, Egypt
Turkish and Islamic Arts Museum, Istanbul, Turkey
British Museum, London, UK
Tareq Rajab Museum, Kuwait City, Kuwait
Khalili Collection
Victoria & Albert Museum, London, UK
The Metropolitan Museum of Art, New York, USA
Musée du Louvre², Paris, France
Benaki Museum, Athens, Greece
National museum of iran, Tehran, Iran
Reza abbasi museum of Iran,Tehran, Iran
Glassware Museum of iran, Tehran, Iran
Carpet Museum of iran, Tehran, Iran
Golestan museum, Tehran, Iran
Niavaran Museum,Tehran, Iran
Sa`dabad Museum, Tehran, Iran

نظر: 0 /

عدم نمایش نظرات

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |