خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

هماى پرده‏ نشين

چهره‏ ها شد ز درد هجران زرد غيبتت ، رنجها به بار آورد گرد بگرفته چهره قرآن با دل غم‏گرفته‏ ات ، همدرد و من الماء كل شي حي بي‏ تو گلزار زندگي شد زرد اي جهاندار! جا


چهره‏ ها شد ز درد هجران زرد غيبتت ، رنجها به بار آورد گرد بگرفته چهره قرآن با دل غم‏گرفته‏ ات ، همدرد و من الماء كل شى حى بى‏ تو گلزار زندگى شد زرد اى جهاندار! جاى تو خالى است در جهانى كه گشته خوبان طرد مرد ميدان عشق ، غير تو نيست آرى ! آرى ! تويى تويى آن مرد اين تويى بين چارده معصوم در قيام جهان گشايى ، فرد در كفت اى كه‏ ذوالفقار«على‏» است كفر، قصد فناى ايمان كرد العجل كز ستم جهان پر شد عادلا ! كن شتاب بهر نبرد كاروان‏ها گذشت و از پى‏شان در مسير زمان بر آمد گرد عاشقانت هنوز منتظرند با دوچشم تر و دلى پر درد همچو خورشيد تا به كى تنها؟ همچو مهتاب، تا به كى شبگرد؟ اى همايون هماى پرده‏ نشين جان زهرا ، به آشيان برگردد!

عدم نمایش نظرات

خانه | تماس | درباره ما |