خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آشكار بيا!

مهربان! مهربان نگار! بيا اي گل سرخ نوبهار، بيا! درد هجرت قرار دل را برد تا دلم را دهي قرار ، بيا ! بر سر شامگاه درد آهنگ ديده‏ام شد ستاره‏بار، بيا! تا نگاهت‏شكوه مر


مهربان! مهربان نگار! بيا اى گل سرخ نوبهار، بيا! درد هجرت قرار دل را برد تا دلم را دهى قرار ، بيا ! بر سر شامگاه درد آهنگ ديده‏ام شد ستاره‏بار، بيا! تا نگاهت‏شكوه مريم صبح بنمايد به شام تار، بيا! تانشانى نشاى گلها را به گلستان روزگار بيا! روى بنما، كه نيست جاى درنگ نور حق مانده در غبار ، بيا! از رخ خوبتر ز خورشيدت پرده بردار و آشكار بيا! تا رهانى دل جهانى را از غم و رنج‏بيشمار، بيا ! زين كن اى مه! سمند سركش نور از بيابان انتظار بيا! تا كه بر مقدم همايونت جان خود را كنم نثار، بيا!

عدم نمایش نظرات

خانه | تماس | درباره ما |