خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

اى خوب

خوشا جمال جميل تو اي سپيده صبح كه جلوه‏ه اي تو پيداست در جريده صبح هلا طليعه موعود! جان رستاخيز بيا كه با تو برويد گل سپيده صبح به پهندشت‏ خيالم ، چمن چمن گل ياس شكف


خوشا جمال جميل تو اى سپيده صبح كه جلوه‏ه اى تو پيداست در جريده صبح هلا طليعه موعود! جان رستاخيز بيا كه با تو برويد گل سپيده صبح به پهندشت‏ خيالم ، چمن چمن گل ياس شكفته شد به هواى گل دميده صبح گلوى ظلمت‏ شب را دريده خنجر روز نماى روشن اميد در پديده صبح دراى قافله شب دگر نمى‏آيد ز پشت پلك افق شد شكفته ديده صبح اگر چه غايبى از ديدگان من ، اى خوب! خوشا به چهره زيباى آفريده صبح

عدم نمایش نظرات

خانه | تماس | درباره ما |