خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

نمونه اى از روشندلان

امام صادق (ع) فرمود: روزي رسول خدا(ص) با ((حارثة بن مالك انصاري)) روبرو شد و پرسيد: (( حالت چطور است؟)) او در پاسخ گفت: ((در حالي هستم كه ايمان حقيقي دارم)).


امام صادق (ع ) فرمود: روزى رسول خدا(ص ) با ((حارثة بن مالك انصارى )) روبرو شد و پرسيد: (( حالت چطور است ؟))
او در پاسخ گفت : ((در حالى هستم كه ايمان حقيقى دارم )).
پيامبر(ص ) فرمود: ((هر چيزى را حقيقتى است ، نشانه حقيقت گفتار تو چيست ؟))
حارثه عرض كرد: ((اى رسول خدا!! اشتياق به دنيا ندارم ، شب را (براى عبادت ) بيدارم ، روزهاى گرم را روزه مى گيرم ، و گوى عرش خدا را مى نگرم كه براى حساب ، گسترده شده ، و گويا بهشتيان را در بهشت مى نگرم و ناله دوزخيان را در ميان دوزخ مى شنوم )).
رسول خدا فرمود: عبد نور اللّه قلبه ابصرت فاثبت : (( (اين ) بنده اى است كه خداوند، قلبش را نورانى نموده است ، بصيرت يافتى ثابت و استوار باش )). حارثه ، عرض كرد: اى رسول خدا! از خدا بخواه كه شهادت در ركابت را نصيب من گرداند.
پيامبر فرمود: خداى شهادت را به ((حارثه ))، روزى كن ، چند روزى نگذشت كه جنگى پيش آمد، حارثه در آن جنگ شركت نمود و پس از كشتن 9 يا 8 نفر از دشمنان ، به شهادت رسيد.

نظر: 0 /

عدم نمایش نظرات

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |