خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / شعر و ادبيات / آرشیو

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی12

ايـن (نبايدها) حكم خطهاي قرمزي را دارند كه شاعر در قلمرو شعر عاشورايي با آنها رو بـه روسـت و عـبـور از (خـطّ قـرمـز) بـه مـعـنـاي عـدم رعـايـت يـكـي از ايـن اصول بازد

شکوه حماسه عاشورا در شعر شاعران شیعه

چند و چون هر انساني به چند و چون دل اوست.1 مؤمن به عزاي حبيب خدا چون ننشيند كه خداوند او را (أشدُّ حُباً) نسبت به خود خوانده است.2 مسلمان بر حبيب خدا چون نگريد كه اسلام ف

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی7

بر شانه هامان زخم مي روييد، زخمي كه هر دم تازه تر مي شد از پر پر خون شقايق ها، هر ذرّه اين خاكْ رنگين است باري كه از ياران مان مانده ست ، همسنگران ! بسيار سنگين است ما

مبشر صبح

ديديم كه مي شناسيمش .... و تصويرش را از اين پيش در خاطر داشته ايم. ديديم كه مي شناسيمش. نه آن سان كه ديگران را ... و نه حتي آن سان كه خود را. چه كسي از خود آشناتر ؟ ديده اي هر

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی2

شعر از نظر قرآن و سنّت بـراي ورود در ايـن بـحـث ، آشنايي با تعريف (شعر) و (مقوله هاي شعري)امري بديهي است . هر چند با اختلاف آراي موجود در ميان صاحبنظران ، ارايه يك تعري

ادبيات فارسي تحت تأثير قرآن و حديث است

شعرا و نويسندگان فارسي زبان پس از قرن دوم هجري و با سپري شدن دوره فترت ادبي، رنگي تازه به ادبيات فارسي زدند و با آميختن فرهنگ ايراني با آموزههاي متعالي اسلامي، برگ ز

عبدى كوفى شاعر ولايت و حريت

امام صادق(ع): «اي گروه شيعه! به فرزندانتان شعر «عبدي » راياد بدهيد، چرا كه او بر دين و آيين خداست.» «عبدي » كيست؟ در منابع شرح حال، از كسي به نام سيف يا

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی11

بـا عـنـايـت بـه ايـنـكـه در ايـن بـخـش (بـررسي تنوّع در وزن)كه از اختصاصات شعر عـاشـورايـي دو دهـه اخـير است ، به اقتضاي كلام و مناسبت مقام ، به حدّ كافي نمونه هاي ف

شکوه حماسه عاشورا در شعر شاعران شیعه

چند و چون هر انساني به چند و چون دل اوست.1 مؤمن به عزاي حبيب خدا چون ننشيند كه خداوند او را (أشدُّ حُباً) نسبت به خود خوانده است.2 مسلمان بر حبيب خدا چون نگريد كه اسلام ف

خانه | تماس | درباره ما |