خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / شعر و ادبيات / آرشیو

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی4

از نكْهَت عمامه عنبر شمامه اش باد بهشت ، لَخلَخه آميز و عطرساست دعوت بر آستان مزارش ، اجابت ست كان همچو آسمان به صفت قبله دعاست كرب و بلاي پرده نشينان اهل بيت در كر

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی

شكوه شعر عاشورا در زبان فارسي شعر از نظر قرآن و سنت بـراي ورود در ايـن بـحـث، آشنايي با تعريف (شعر) و (مقوله هاي شعري) امري بديهي است. هر چند با اختلاف آراي موجود در مي

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی13

(حافظ خون)عنوان يكي از نوحه هاي عاشورايي اوست كه حاوي مفاهيم ارزشي است : پاس خون شهيد، گر چه بسي مشكل ست حافظ خون او، زينب دريا دل ست آن كه تا شام بلا مي رود همه جا، ب

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی12

ايـن (نبايدها) حكم خطهاي قرمزي را دارند كه شاعر در قلمرو شعر عاشورايي با آنها رو بـه روسـت و عـبـور از (خـطّ قـرمـز) بـه مـعـنـاي عـدم رعـايـت يـكـي از ايـن اصول بازد

شکوه حماسه عاشورا در شعر شاعران شیعه

چند و چون هر انساني به چند و چون دل اوست.1 مؤمن به عزاي حبيب خدا چون ننشيند كه خداوند او را (أشدُّ حُباً) نسبت به خود خوانده است.2 مسلمان بر حبيب خدا چون نگريد كه اسلام ف

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی7

بر شانه هامان زخم مي روييد، زخمي كه هر دم تازه تر مي شد از پر پر خون شقايق ها، هر ذرّه اين خاكْ رنگين است باري كه از ياران مان مانده ست ، همسنگران ! بسيار سنگين است ما

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی3

هيچ كس شعري براي امام حسين نمي سازد و با (خواندن)آن نمي گريد و (كسي را) نمي گـريـانـد، مـگـر آن كـه خداوند، بهشت را براي او واجب مي گرداند، و (گناهان)او را مي آمرزد. 14 ـ

قرآن و حدیث در شاهنامه فردوسی

 اخذ و اقتباس شاه نامه از متون عربي، به اشعار و امثال تازي محدود نمي شود، بلكه در بسياري از ابيات يا تعبيرات اين كتاب، ردّ پاي آيات و روايات اسلامي نيز به وضوح قابل

عزّت در ادبیات حسینى

عزّت از اصول پذيرفته شده و ثابت اخلاق اسلامي است و از پايه هاي اساسي اخلاق فردي و اجتماعي. بسياري از پستيها و فرومايگيهاي اخلاقي و كژيهاي فرد و اجتماع از اصول انساني

خانه | تماس | درباره ما |