خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / ‫هنر جديد / آرشیو

حجم در هنرهای تجسمی

از نظر هندس تنها کافی است، با استفاد از سه بعد، ابعاد هر شکل و محل استقرار آن را در یک زمان معین روی سطح مشخص نماییم.

پایان و مرگ تاریخ هنر-تبار شناسی پست مدرنیسم(11)

پايان و مرگ تاريخ هنر-تبار شناسي پست مدرنيسم(11)  علي اصغر  قره باغي   مجله گلستانه فايل pdfاست

منادیان و پیشگامان پست مدرنیسم- شناخت اصول و مفاهیم پست مدرنیسم(3)

مناديان و پيشگامان پست مذرنيسم- شناخت اصول و مفاهيم پست مدرنيسم(3)    علي اصغر قره باغي  مجله گلستانه فايل PDF است 

لحظه گرگ و میش مدرنیسم جدید -تبارشناسی پست مدرنیسم (15)

ده سال پایانی قرن بیستم، دورانی بود که انسان در به در دنبال مثال واره هایی می گشت تا به یاری آن بتواند قرنی را که پشت سر نهاده بود را ارزیابی کند. می خواست بداند که در فرایند گسست و گذر از فرهنگ مدرن، چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی را از دست داده است.

راهکارهای پست مدرنیسم-تبار شناسی پست مدرنیسم(5)

راهكارهاي پست مدرنيسم-تبار شناسي پست مدرنيسم(5)   علي اصغر قره باغي مجله گلستانه فايل PDFاست 

تبار شنا سی پست مدرنیسم-شناخت اصول ومفاهیم پست مدرن(2)

تبار شنا سي پست مدرنيسم-شناخت اصول ومفاهيم پست مدرن(2)    علي اصغر قره باغي مجله گلستانه  فايل PDF است 

پلورالیسم-تبار شناسی پست مدرنیسم(7)

پلوراليسم-تبار شناسي پست مدرنيسم(7)    علي اصغر قره باغي  مجله گلستانه فايل PDFاست     

راهکارهای پست مدرنیسم-تبار شناسی پست مدرنیسم(5)

راهكارهاي پست مدرنيسم-تبار شناسي پست مدرنيسم(5)   علي اصغر قره باغي مجله گلستانه فايل PDFاست 

تبار شناسی پست مدرنیسم-شناخت اصول ومفاهیم پست مدرنیسم (1)

تبار شناسي پست مدرنيسم-شناخت اصول ومفاهيم پست مدرنيسم (1)   علي اضغر قره باغي مجله گلستانه فايلتPDFاست   

خانه | تماس | درباره ما |