خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / خوشنويسي و هنرهاي وابسته / آرشیو

گفتگو با خالق رسم الخط (عثمان طه)

ابو مروان عثمان بن عبده بن حسين بن طه، خوشنويس عرب زباني است که به واسطه نگارش "مصحف مدينه" شهرت يافته است، مصحفي که موسسه چاپ مصحف شريف ملک فهد آن را منتشر کرد.

ميرزا محمد رضا کلهر

در بين هنرهاي اسلامي، خوشنويسي همواره از جايگاه رفيع و ارجمندي برخوردار بوده، تا آنجا که از خوشنويسي به عنوان هنري مقدس ياد مي شود؛ اين تقدس بدان سبب است که خوشنويسي از عوامل بسيار مهم وتأ ثير گذار در ترويج و نشر معارف الهي و ادب و عرفان اسلامي شمرده مي شود.

نستعليق، نگاره اي از بهشت

خط نستعليق يکي از زيباترين و دلنوازترين شيوه هاي نگارش خط در خوشنويسي اسلامي و ايراني است. خطي که به تنهايي بيان کننده احساسات، عواطف دروني، طبع و سليقه زيبائي شناسي هنرمند است.

هنر خوشنويسي

قبل از اسلام خطوط مختلفي ار جمله ميخي و پهلوي و اوستائي در ايران متداول بوده است با ظهور دين اسلام نياكان ما الفبا وخطوط اسلامي را پذيرا شدند خط متداول آنزمان كه نزديك دو قرن قبل از اسلام شكل گرفته بود خط كوفي و نسخ قديم بودكه از دو خط قبطي و سرياني اخذ شده بود.

ابن مقله (خالق خط نسخ)

ابو علي محمد بن حسين بن عبد الله شيرازي،اديب،خوشنويس،مبتكر ومبدع خطوط مختلف و وزير عباسيان،خالق بزرگ خط نسخ ميباشد،همچنين اختراع انواع خطوط ششگانه واصول دوازده گانه خوشنويسي را به او نسبت ميدهند.

خوشنويسي و کتابت قرآن کريم

ياد استاد سيدحسين ميرخاني كاتب قرآن كريم در گفت‏وگويي صميمانه با استاد غلامحسين اميرخاني در ميان هنرهاي اسلامي خوشنويسي به عنوان يكي از اصيل‏ترين و منزه‏ترين

هنرخوشنويسي در اسلام

خط واژه اي است عربي .به معني اثر و نشانه قلم برروي کاغذ و غيره. ابداع خط يکي از بزرگترين دست آوردهاي انسان و مهم ترين گام به سوي مدنيت بوده است.

خطوط اسلامي

منشا آن آغاز مشخصي ندارد و تكامل خط در ابتدا تدريجي بود و تشخيص و ريشه يابي آن بر اساس بررسي جزئيات در اشكال و صور حروف هر خط امكان دارد. انواع و اقسام خطوط اسلامي ريشه در دو خط كوفي و نسخ ناقص دارد . تكامل خطوط در طي 6 دوره متفاوت صورت پذيرفت.

آشنايي با انجمن خوشنويسان پاکستان

پس از استقلال پاكستان به تدريج روش نگارش كهن خط كه در گذشته در اين منطقه مرسوم بود ، به فراموشي سپرده شد و رو به انحطاط نهاد .از اين رو براي شناخت ، بررسي ، احيا و بهبود هنر خطاطي در پاكستان ، تشكيل يك انجمن يا مؤسسه ضروري مي نمود .

خانه | تماس | درباره ما |