خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

آرشیو

خانه / خوشنويسي و هنرهاي وابسته / آرشیو

خط بنايي

خط بنّايي يا مَعْقِلي يکي از انواع خوشنويسي اسلامي است که نوعي از خط کوفي زاويه‌دار به‌شمار مي‌رود و از ترسيم اشکال هندسي مانند مربع، لوزي، مستطيل و خطوط موازي و متقاطع حاصل مي‌شود. خط بنايي نوع تزيين نشده و هندسي خط کوفي است که براساس خانه‌هاي شطرنجي طراحي مي‌شود.

مشق و مشاقي در خوشنويسي

يکي از پايه هاي اصلي و اساسي يادگيري هنر خوشنويسي که بدون آن تحصيل اين هنر امري است محال ،مشق و مشاقي است . اهميت مشق خط و انواع آن تا جايي است که حتي پيشينيان نيز قسمتي از رسائل خود را به آن اختصاص داده اند .

خوشنويسان معاصر در اصفهان

به حق مي‌توان گفت امروز اصفهان يكي از مراكز مهم تعليم خوشنويسي در ايران است. گروه زيادي چه در انجمن خوشنويسان و چه در كلاسهاي خصوصي و عمومي موفقيتهاي درخشاني كسب كرده‌اند.

نسخ‌نويسان وثلث نويسان مشهور اصفهان

دوران حكومت صفويه در ايران و اصفهان زمان اوج شكوفايي هنر در سطوح مختلف بوده است. از جمله خوشنويسي به علت علاقة سلاطين اين دوره به هنر خوشنويسي و گرامي‌ داشتن هنرمندان آن، بسياري از خوشنويسان مشهور از سراسر كشور راهي اصفهان شدند تا در دستگاه صفويه ارج و قربي بيابند.

خوشنويسي در اوايل دوره صفويه

سرآغاز فرمانروايي صفويان با دور شکوفايي و بالندگي خوشنويسي در ايران مقارن بود. سنتهاي از پيش معين خوشنويسي هم شکل صوري اقلام گوناگون را براي خوشنويسي تعيين مي کرد و هم نوع کاربرد هر قلم را. با اين حال، خوشنويسان براي تکميل و بهبود ميراث گذشتگان در تکاپو بودند.

اصفهان؛ موزه خط بنايي جهان

معمار قديم حکم کرده بود قرار را بر تخت بنشانند و سرگشتگي را دار بزنند؛ اما در ميان بناهاي قديمي بيش از هر زمان ديگري حيرانم. زيبايي کانون است و ريسمان پيچ و تاب اسليمي،زواياي خطوط بنايي و عمق خيره کننده آبي لاجوردي ست.

کتاب پيشگامان نگارگري و نستعليق

اين كتاب دومين كتاب از دسته كتابهاي جيبي مفاخر هنري ايران شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي است. پيشتر كتاب سلطانعلي مشهدي به قلم همين نويسنده و از اين دسته، در سايت انجمن خوشنويسان ايران شعبه شهريار معرفي گرديد.

واضع خط زيباي نستعليق

مير علي تبريزي يا مير علي هروي تبريزي (درگذشت 850ه.ق)با لقب قدوة الکتاب (به‌معني پيشگام خوشنويسان) فرزند مير علي سلطاني، از خوشنويسان بنام اسلامي و از مفاخر خوشنويسي ايراني در سده هاي هشتم و نهم هجري (چهاردهم و پانزدهم ميلادي) است. مير علي تبريزي بزرگترين خوشنويس عصر امير تيمور گورکاني و پسرش شاهرخ تيموري است.

تدوين قرآن

معناي جمع وتدوين قرآن:كلمه جمع به معني گردآوري وافزودن چيزي به چيز ديگر است.نگاهي به احاديث و روايت هاي مختلف درباره مراحل جمع و گردآوري قرآن نشان ميدهد كه اين كلمه درمراحل مختلف تاريخي معاني متفاوت داشته ومتناسب بامقصود به كار ميرفته است.

خانه | تماس | درباره ما |