خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

معماري هنر خلق فضا است

معماری مانند سياست، فقط ظاهر خود را از ميان شعارهای جديد قابل رؤیت، عوض كرده است.

معماری مولد اندیشه و فرهنگ است

دیوارهای قطور، کوچه‌های باریک؛ از در که به درون می روی اتاق‌ها چندان بزرگ نیستند. رف‌هایی که از هزارهای دور هنوز روی دیوار جایشان را برای خود حفظ کرده‌اند.

بی‌مهری معماران ایرانی به گذشته خود

یکی از دلایل بی‌توجهی به معماری ایرانی در سال‌های اخیر، گسستگی 100 ساله اخیر بین هویت فرهنگی گذشته و معاصر است.

مسجد، نماد جامعه مسلمانان

مسجد، مکانی برای سجود از سر بندگی، مکانی برای گزاردن سجده انسان و محل خشوع و خاکساری او در برابر رب و خالق هستی، و سبب پیدایی آن هم همان میثاقی است که در روز الست از ارواح آنان بنابر اراده و خواست باریتعالی ستانده شد.

مستند نگاری بنای شاخص معماری دوره زندیه در شیراز

در این فضا با هر گامی که بر می‌داریم اولین احساسی که بدون شک دریافت می‌کنیم، شکوه و عظمت و قدمت همراه با نظم و تلفیق رنگ‌هایی همگون با محیط اطراف است که نشان از مذهب و اقتدار می‌باشد.

هنر معماری یزد

از خانه‌های خدا، پرستشگاه‌ها و آرامگاه های یزد بسیار سخن رفته است که هر یک شکوهی آسمانی و آرایشی شاهوار دارند به ویژه درگاه باشکوه و به اندام مسجد جامعش که به راستی خال رخ جهان معماری است.

جای خالیِ واژه انقلاب اسلامی در معماری

محمدمهدی فخیمی انتقادهای تندی را به معماری بی‌هویتی امروز وارد و در عین حال راه‌حلی برای رهایی از لجام‌گسیختگیِ معماری امروز را ارائه کرد.

مکان‌هایی جذاب و دیدنی با معماری اسلامی

مسلمانان در سراسر دنیا نه تنها از فرهنگ‌های بومی گوناگون بهره جسته‌اند؛ بلکه به بهترین شیوه آنها را با فرهنگ غنی اسلامی آمیخته و آثاری بدیع در حوزه معماری از خود برجای گذاشته‌اند.

پلاسکو؛ یادگار سوخته تهران مدرن

مرکز خرید پلاسکو تهران، در ضلع شرقی چهارراه استانبول در خیابان حافظ به سمت جمهوری قرار گرفته بود. منطقه‌ای که در دهه‌ی چهل به عنوان قطب تجاری و دیپلماسی تهران مطرح می‌شد.

خانه | تماس | درباره ما |